משרדנו טיפל בהצלחה בקבלת פס"ד בביהמ"ש המחוזי נגד רשות המיסים, על פיו יש לייחס לשיאים (לקוחת המשרד) כספיי ניכויים שהועברו לרשות המסים ע"י עירית לוד

משרדנו טיפל בהצלחה בקבלת פסק דין בביהמ"ש המחוזי בת"א נגד רשות המסים, על פיו יש לייחס לשיאים (לקוחת המשרד) כספי ניכויים שהועברו לרשות המסים ע"י עירית לוד בגין שירותים שסופקו לה. זאת, נוכח המחאת זכות רשומה לשיאים (בדרך של שעבוד) על התמורות המגיעות מעיריית לוד.