משרדנו ייצג בהצלחה את אורדע פרינט תעשיות בע"מ בערעור בביהמ"ש המחוזי בת"א, בו נהפך פסק דין של ביהמ"ש השלום ובוטלו קביעות שהורו על פינוי אורדע מהמושכר (בו ממוקם מפעלה) ועל תשלום תוספת דמי שכירות בהיקף משמעותי

במסגרת פסק דין של ביהמ"ש המחוזי בת"א מ-16.2.2020 בערעור על פסק דין של ביהמ"ש השלום, נהפך פסק דין ביהמ"ש השלום (כב' השופט עמית יריב) ובוטלו קביעות ביהמ"ש השלום שהורו לאורדע פרינט תעשיות בע"מ (חברה ציבורית) לפנות את המושכר בו ממוקם מפעלה, ולשלם תוספת דמי שכירות בהיקף משמעותי. ערעורם של משכירי הנכס לאורדע, נדחה לחלוטין.