משרדנו ייצג בהצלחה את חברת פריזמה בזכייתה בפס"ד שדחה על הסף תביעה נגדה בטענה לאחריותה להפסדים בניהול תיקי ניירות ערך ע"י צד שלישי

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת ההשקעות פריזמה בזכייתה בפס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, שדחה על הסף תביעה שהוגשה נגדה בטענה לאחריותה להפסדים בניהול תיקי ניירות ערך ע"י צד שלישי.