משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת אורן בביהמ"ש העליון בזכייה בפס"ד שאישר את זכויות השעבוד וקדימות זכויותיהם על זכויות כונסי נכסים שמונו לרישום נכסי נדל"ן

משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת אורן בביהמ"ש העליון, בזכייה בפס"ד שאישר את זכויות השעבוד וקדימות זכויותיהם על זכויות כונסי נכסים שמונו לרישום נכסי נדל"ן בפרויקט רחב היקף בהרצליה. בפסק הדין שניתן לטובת אורן גם קביעה עקרונית לפיה אין לקיים הליך פירוק כשאין לו תכלית, כשהחברה חדלת פירעון וכאשר הנכס היחיד שלה מיועד למימוש לטובת הנושה המובטח (אורן) שהחוב כלפיו גדול משווי הנכס.