משרדנו ייצג בהצלחה 24 בעלי מניות בדן, בזכייה בפס"ד שסילק תביעה שהוגשה נגדם ע"י 332 בעלי מניות בדן, בטענה (שסולקה) שביצוע פסק בוררות שניתן לטובת 24 בעלי המניות יפגע בזכויותיהם

משרדנו ייצג בהצלחה 24 בעלי מניות בדן, בזכייה בפס"ד שסילק תביעה שהוגשה נגדם ע"י 332 בעלי מניות בדן, בטענה (שסולקה) שביצוע פסק בוררות שניתן לטובת 24 בעלי המניות יפגע בזכויותיהם. למידע נוסף לחץ כאן וגם כאן.