משרדנו ייצג בהצלחה 24 תובעים בזכייה בפסק בוררות נגד חברת דן, שניתן ע"י כב' השופטת בדימוס ברכה אופיר תום ואשר קיבל את תביעתם וקבע את בטלות העסקאות להעברת מניותיהם לדן

משרדנו ייצג בהצלחה 24 תובעים בזכייה בפסק בוררות נגד חברת דן, שניתן ע"י כב' השופטת בדימוס ברכה אופיר תום. פסק הבוררות קיבל את תביעתם וקבע את בטלות העסקאות להעברת מניותיהם של התובעים (לקוחות המשרד) לחברת דן. למידע נוסף לחץ כאן.