משרדנו ייצג בהצלחה 24 תובעים בזכייתם בפסק בוררות (כב' השופט בדימוס ד"ר בנימיני) נגד חברת דן, שקבע שיש להשיב להם את המניות שהעבירו לדן ואת כל הדיבידנדים בגין המניות

משרדנו ייצג בהצלחה 24 תובעים בזכייתם בפסק בוררות נגד חברת דן, שקבע שיש להשיב להם את המניות שהעבירו לדן ואת כל הדיבידנדים בגין המניות. פסק הבוררות ניתן ע"י כב' השופט בדימוס ד"ר עמירם בנימיני לאחר הליך הוכחות רחב היקף, בו נחקרו נושאי משרה בכירים ודירקטורים בדן וכן מומחים. פסק הבוררות קובע, בין היתר "הנהלת דן פעלה באופן בלתי חוקי, פסול ולא-הוגן בעת אישור עסקאות מכר המניות עם התובעים, בנסיבות של חוסר תום לב, הטעיה, עושק וכפיה, ותוך התעלמות בוטה מתקנון החברה, אשר התחייבה לנהוג כחברה ציבורית. מנהלי החברה פעלו במצב של ניגוד עניינים ומתוך מניעים זרים". למידע נוסף לחץ כאן וגם כאן.