סיגל יעקב/מנהלת המשרד

טלפון03-6910330

פקס03-6919533

sigal@hsglaw.co.il