הצלחה בקבלת צו, שאושר בביהמ”ש, להריסת גדר שנבנתה בהרצליה והסתירה את הנוף לים לבעלי נכס הנמצא בקו שני לים

משרדנו ייצג בהצלחה בעלי נכס הנמצא בהרצליה בקו שני לים, בקבלת צו הריסה, שאושר בבימ”ש לעניינים מקומיים, להריסת גדר שנבנתה והסתירה את הנוף לים.