זכייה בפס”ד בעתירה מנהלית נגד עירית הרצליה, שהורה לעירית הרצליה להפיק תעודה על היעדר חובות בנכס מקרקעין ודחה ניסיון לגבייה פסיבית של היטל סלילה שלטענת העיריה הוטל 22 שנה קודם לכן

משרדנו ייצג את קבוצת אורן בזכייה בפס”ד בעתירה מנהלית נגד עירית הרצליה בביהמ”ש לעניינים מנהליים בתל-אביב. פסה”ד הורה לעירית הרצליה להפיק תעודה על היעדר חובות בנכס לצורך רישומו בפנקסי המקרקעין על שם אורן, וקיבל את טענות קבוצת אורן לשיהוי מנהלי של עירית הרצליה בגבייה פסיבית של היטל סלילת כביש. למידע נוסף לחץ כאן.