ייצוג אורדע פתרונות אריזה ותצוגה בע”מ (חברת בת של חברה ציבורית) בהסכם לרכישת פעילות דפוס לבנוני בע”מ תמורת סך של כ-31 מיליון ₪ בצירוף מע”מ

ייצוג אורדע פתרונות אריזה ותצוגה בע”מ (חברת בת של אורדע פרינט תעשיות בע”מ – חברה ציבורית) בהסכם לרכישת פעילות חברת דפוס לבנוני בע”מ בתחום האריזות (לרבות מוניטין, ציוד ומלאי), תמורת סך של כ-31 מיליון ₪ בצירוף מע”מ. למידע נוסף לחץ כאן.