ייצוג בהצלחה של חברת טכנולוגיה בעלת מערכת לניהול לימודים (LMS) בסכסוך על הפרת זכותה לקבלת הכנסות מפרויקט בחו”ל

משרדנו ייצג בהצלחה חברת טכנולוגיה בעלת מערכת לניהול למידה (LMS) בסכסוך בינה לבין חברה אחרת העוסק בטכנולוגיות למידה. הסכסוך הגיע לבימ”ש והסתיים בהסכם גישור. הסכסוך נסב על הפרת זכות החברה לקבלת הכנסות (של מיליוני ₪) ממכירה (במסגרת פרויקט בחו”ל) של רישיונות שימוש  במערכת שלה. משרדנו טיפל בהכנת התביעה וניהול הליכים בבימ”ש, וכן בהליכי גישור שהסתיימו בהצלחה בהסכם גישור שקיבל תוקף של פס”ד.