ייצוג בעל קרקע מהותי בעסקת קומבינציה עם חברת אשדר להקמת פרויקט יוקרתי בהרצליה של 100 יחידות דיור

משרדנו ייצג בעל קרקע מהותי בהתקשרות עם חברת אשדר בעסקת קומבינציה להקמת פרויקט יוקרתי בהרצליה של 100 יחידות דיור.