משרדנו טיפל בהצלחה בהליכים, השגות ועתירות שהתנהלו ביחס למכרז בהיקף גדול במיוחד לבדיקת בחינות הבגרות בישראל, עד לזכיית החברות אמן ומרטנס הופמן (לקוחות המשרד) ומתן פסק דין לטובתן

משרדנו טיפל בהצלחה בהליכים, השגות ועתירות שהתנהלו ביחס למכרז בהיקף גדול במיוחד לבדיקת בחינות הבגרות בישראל, עד לזכיית החברות אמן ומרטנס הופמן (לקוחות המשרד) ומתן פסק דין.